Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 24 mai 2011

2011-02

1. Justering av felleskostnadene

Felleskostnadene vil øke med 5 % fra 1. april 2011. Dette skyldes 3 forhold;

- Generell prisstigning

- Høye energiutgifter

- Sterk økning i kommunal renovasjonsavgift (+38%)

Giroer som skal benyttes til betaling av felleskostnader for mars er allerede sendt ut fra OBOS. Andelseierne vil motta nye giroer som skal brukes fra og med april.

2. Generalforsamling 2011 – 5. mai kl 1900

Viser til utsendt infoskriv om generalforsamling og frist for innsending av forslag.

3. Borettslagets forsikring – endring av egenandel

Styret har fornyet våre forsikringer hos OBOS Skadeforsikring AS (tidligere Hammersborg Forsikring AS). Totalpremien for borettslagets forsikringer er ikke økt, men egenandelen for hver enkelt skade er økt fra kr. 6.000,- til kr. 10.000,-. I de tilfeller der skader er forårsaket av manglende vedlikehold eller andre forhold som er andelseiers ansvar, vil andelseier kunne bli belastet med hele eller deler av denne egenandelen. Vi viser for øvrig til vedtektenes §5.1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt.