Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 24 mai 2011

2011-04

1. Beboermøte etter generalforsamlingen 5. mai

I disse dager mottar du innkalling til generalforsamlingen og årsberetning for 2010.

Styret minner om at vil bli avholdt et beboermøte i forbindelse med generalforsamlingen 5. mai. Møtet vil starte ca 15. min etter at generalforsamlingen er avsluttet. Det vil da bli anledning til å ta opp spørsmål av annen type enn det som blir behandlet på generalforsamlingen.