Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 29 jun 2011

2011-06

1. Justering felleskostnader med virkning fra 1. september 2011

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2011 ble det gjort vurderinger av energikostnadene for i år. Det var da grunn til å tro at energikostnadene i 2010 var særlig store, og at kostnadene for 2011 ville bli mindre. Når året nå snart er halvgått, viser det seg at energikostnadene fortsatt er svært høye. Styret ser seg derfor nødt til å øke felleskostnadene med 5 % med virkning fra 1. september 2011. Dette for å sikre nødvendig balanse mellom inntekter og utgifter.

2. Belastning av egenandeler ifm skadesaker

Styret vil på nytt presisere at andelseierne må dekke borettslagets egenandel når vår forsikring benyttes i forbindelse med skader. Dette gjelder alle forhold som ligger under andelseiers vedlikeholdsplikt eller kontroll. Borettslagets egenandel ved bruk av vår forsikring er pr i dag kr. 10.000,-. Skader som gjelder borettslagets vedlikeholdsplikt vil ikke medføre krav om dekning av egenandel. Se for øvrig borettslagets vedtekter §5.1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt.

3. Intern-tv-kanalen

Intern-tv kanalen er nå å finne på det analoge tv-nettet, og ikke via den digitale dekoderen. Man finner kanalen ved å søke på kanalene til tv-en slik som ”før” – med fjernkontrollen til tv-en og ikke dekoderen. Eventuelt må man gjøre et kanalsøk på tv-en. Det arbeides på med utarbeiding av nettsider for borettslaget, som på sikt vil erstatte den gamle info-kanalen.