Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 20 okt 2011

2011-10

1. Nye nettsider for borettslaget

Styret kan informere om at nye nettsider for borettslaget nå er tilgjengelig på www.plogveien.no Her vil du finne mye informasjon om borettslaget. Gå gjerne inn på sidene og gjør deg kjent med innholdet. Ros, ris eller gode forslag mottas med takk.

2. Innsamling av farlig avfall – uke 43

Neste uke (uke 43) vil det bli satt ut beholderne for mottak av farlig avfall ved sportsplassen midt i borettslaget. Beholderne vil bli stående i ca 1 uke. Da kan du kvitte deg med farlig avfall på en enkel og praktisk måte.

3. Oppstart sentralfyringsanlegget

Det går mot kaldere tider, og sentralfyringen vil nå starte opp igjen. Om du ikke får varme i en radiator kan det hende den må tappes for luft. Bruk luftenøkkelen for å tappe ut luft inntil det kommer vanndråper ut av lufteventilen. Er du i tvil om hvordan dette gjøres, ta kontakt med driftspersonalet.

4. Lufting i kalde perioder

Pass på at det står varme på radiatoren hvis du skal lufte i sterk kulde. Hvis ikke kan vannet i radiatoren fryse, og det kan føre til sprekkdannelser og vannlekkasjer. Ved slike skader vil andelseier bli belastet for borettslagets egenandel på vår forsikring.

Det er bedre for inneklimaet at du lufter raskt og effektivt, heller enn å ha vinduer på gløtt. Det bidrar også til å redusere fyringskostnadene våre.

5. Lagring i kjellerganger og trapper

Pass på at det ikke er lagret noe i kjellerganger eller trapperom. Dette utgjør en brann- og sikkerhetsrisiko ved eventuell rømning. Det som er måtte være lagret i kjellerganger eller trapperom kan derfor bli fjernet uten ytterligere varsel. Se oppslagstavlen i din oppgang for mer informasjon.

6. Utbedring av snuområde foran garasjer i Emil Korsmos vei

Asfalten på snuområdet foran garasjeanlegget i Emil Korsmos vei er i ferd med å smuldre opp. Etter vurdering av innkomne tilbud har styret valgt å inngå avtale med Ringside Graveservice om utbedring av hele snuområdet. Nærmere informasjon om oppstart og praktisk gjennomføring kommer.