Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 17 jan 2012

2012-01

1. Justering av felleskostnader i tråd med kostnadsvekst

Felleskostnadene (husleien) vil øke med 3,0 % med virkning fra 1. mars 2012. For en 3-roms leilighet utgjør dette ca. kr 90,-/mnd. Endringen blir noe mindre for 2-roms leiligheter og noe større for 4-roms leiligheter.

2. Justering av leiepriser for garasjer og p-plasser

Det er nå flere år siden leiepriser for garasjer og p-plasser er justert. Styret har derfor besluttet å øke leieprisene på garasjer med kr. 20,-/mnd og på p-plasser med kr. 10,-/mnd. Dette har også virkning fra 1. mars 2012.

3. Medlemsfordeler / tilbud via OBOS

Som medlem i OBOS har du tilgang til mange rabattavtaler og enkelttilbud som OBOS forhandler fram. Du finner informasjon om dette i OBOS-bladet eller via www.obos.no under Medlemsfordeler/tilbud.

4. Styremøter vinter/vår 2011

Datoer for resterende styremøter vinter/vår 2012 er nå fastsatt;

7. februar, 6. mars og 17. april. Alle møtene avholdes på tirsdager og begynner kl 1730. Henvendelser til styret kan rettes til plogv@online.no eller legges i styrets postkasse på forsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20.