Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 14 feb 2012

2012-02

1. Generalforsamling 2012

Dato for generalforsamlingen i 2012 er fastsatt til torsdag 10. mai. Generalforsamlingen avholdes i aulaen på Høyenhall skole kl 1900. Formell innkalling med årsberetning vil sendes ut i tråd med vedtektene.

2. Forslag til årets generalforsamling - frist

Eventuelle forslag til årets generalforsamling må være styret i hende innen fredag 9. mars. Skriftlige forslag kan leveres til styrets postkasse på forsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20, sendes pr post til Plogveien Borettslag v/styret, Johan Hirsch vei 22, 0678 Oslo, eller på e-post.

3. Styremøter vinter/vår 2011- nye datoer

Datoer for resterende styremøter vinter/vår 2012 har blitt endret. Nye datoer er 20. mars, 10. april og 8. mai. Alle møtene avholdes på tirsdager og begynner kl 1730. Henvendelser til styret kan sendes på e-post eller legges i styrets postkasse på forsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20.