Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 8 mai 2012

2012-05

1. Beboermøte etter generalforsamlingen 10. mai

Styret minner om at vil bli avholdt et beboermøte i forbindelse med generalforsamlingen 10. mai. Møtet vil starte ca 15. min etter at generalforsamlingen er avsluttet. Det vil da bli anledning til å ta opp spørsmål av annen type enn det som blir behandlet på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen starter kl 1900 i aulaen på Høyenhall skole.

Vel møtt.

2. Saker fra beboermøtet 10. mai

01.12 Spørsmål om tidspunkt for når det settes ut containere for kjellerrydding.

Svar fra styret:

Containere settes ut til høsten.

02.12. Tørkerom i blokk 4 er skittent og bør rengjøres.

Svar fra styret:

Styret/ driftspersonalet vil ta en befaring for å se og evt. gjøre tiltak.

03.12. Det kom forslag om å kutte ut lyset i akebakken på vinteren for å spare strøm.

Svar fra styret:

Styret ønsker ikke å kutte ut lyset av hensyn til sikkerheten for barna, men evt. se på om tiden det står på kan justeres.

04.12. Ønske om at kjellerganger males.

Svar fra styret:

Styret ser på muligheten, men det er også mulig å få maling og male på dugnad hvis beboere ønsker det.

05.12. Problemer med dekoder/modem.

Svar fra styret:

Beboere må ta kontakt med Canal Digital direkte. Hvis dette ikke hjelper kan styret kontaktes.

06.12. Hvordan bestilles gratis tv-kanaler som er inkludert i avtalen med Canal Digital.

Svar fra styret:

Beboere må selv kontakte Canal Digital for informasjon og bestilling.

07.12. Forslag om at de som leier fryser i borettslagets fryserom bør betale leie for fryseboks.

Svar fra styret:

Ingen konkusjon, men forslag tas opp til vurdering.

08.12. Sportsrom i Plogveien 25 helt fullt av sykler. Mulig hensatte gamle sykler

Svar fra styret:

Dette bør tas opp av blokktillitsvalgte ved dugnad der dette er et problem slik at sykler etc som ikke er i bruk eller eies av beboere i oppgangen kan fjernes.