Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 4 jul 2012

2012-06

1. Kildesortering av husholdningsavfall

Den kommunale ordningen med kildesortering av husholdningsavfall er nå trått i kraft i hele Oslo. Alle husstander i Oslo kommune kildesorterer matavfall og plastemballasje.

Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i samme beholder. Hvis du trenger poser kan disse hentes i de fleste dagligvarebutikker i vårt nærområde.

Mer informasjon finner du på våre hjemmesider www.plogveien.no , og på Oslo kommunes hjemmesider:

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/kildesortering_av_matavfall_og_plastemballasje/

2. Vedlikeholdsarbeider

Det er nylig byttet takrenner på deler av garasjeanlegget øverst i Emil Korsmos vei. I tillegg er satt ned en ny avfallsbrønn i avfallsstasjonen ved Johan Hirsch vei 6, slik at denne stasjonen får bedre kapasitet. Det er noe leveringstid på selve innkasthuset, så derfor er ikke denne brønnen åpnet enda.

3. Ro og orden - nabohensyn

Styret minner om husordensreglenes generelle krav til ro mellom kl 2200-0600. Dette omfatter også bruk av balkonger – vis hensyn til dine naboer.

4. Resterende styremøtet 2012

Datoer for resterende styremøter for 2012 er nå fastsatt. Datoene er

14. aug, 11. sept, 09. okt, 06. nov og 4. des. Alle møtene avholdes på tirsdager og begynner kl 1730. Henvendelser til styret kan rettes til plogv[at]online.no eller legges i styrets postkasse på forsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20.