Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 7 sep 2012

2012-09

1. Ryddedugnad 17 – 21 september

Ryddedugnaden hvor vi annet hvert år setter ut avfallscontainere nærmer seg. Containere for generelt avfall, samt egne beholdere for spesialavfall og elektrisk avfall, blir da satt ut i borettslaget - fra mandag 17. september til fredag 21. september.

Det vil samtidig bli ryddet i alle sportsrom. Gjenstander som ikke er merket med navn og leilighet, eller som ikke høre hjemme i sportsrommene vil da bli kastet.

2. Kontroll av leieforhold garasjer og p-plasser

Borettslagets gjennomfører i disse dager en kontroll av leieforhold vedr garasjer og p-plasser. Alle registrerte leietakere vil bli kontaktet for å dokumentere at leieforholdet er korrekt.

3. Fryserom i Plogveien 17-19-21, blokk 16

Styret presiserer at leie av frysebokser opphører dersom leietaker flytter fra borettslaget. Bokser som ikke er registrert med leietaker eller merket på annet måte vil kunne bli tømt og leiet ut videre uten ytterligere varsel.

4. Parkering av motorsykler og mopeder

Det er ikke tillatt å parkere motorsykler og mopeder mv rett utenfor oppgangene eller på gangveiene. Styret minner også om at det ikke er tillatt å parkere på snuplassene foran blokkene.