Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 2 jan 2013

2012-12

1. Skøytebane på lekeplassen

Det er nå etablert skøytebane på lekeplassen, så da er det bare å finne

fram skøytene. :)

2. Lufting/radiatorer

Pass på at det står varme på radiatoren hvis du skal lufte i sterk

kulde. Hvis ikke kan vannet i radiatoren fryse, og det kan føre til

sprekkdannelser og vannlekkasjer. Ved slike skader vil andelseier bli

belastet for borettslagets egenandel på vår forsikring.

3. Parkering på gangveier og snuplasser ved blokkene

Styret minner igjen om at gangveier og snuplasser foran blokkene kun

skal brukes til av- og pålessing, og at parkering ikke er tillatt. Parkering

kan medføre borttauing for eiers regning uten ytterligere varsel.

4. Kasting av juletrær

“Brukte” juletrær kan settes ved enden av blokka mot veien, så vil de

samles inn. Dersom trærne kastes fra balkong må de fraktes vekk fra

plenene.

5. Fyrverkeri

Det er kun tillatt å sende opp fyrverkeri fra åpne plasser. Oppskyting av

fyrverkeri fra balkong er forbudt i hele Oslo. Håndholdt fyrverkeri er heller

ikke tillatt. Vær varsom, og sørg for å rydde opp etter bruk.

Jeg vil på vegne av styret få ønske alle beboere i borettslaget en riktig

God Jul og et Godt Nytt År. Styret vil også rette en særlig takk til våre

ansatte og øvrige tillitsvalgte for innsatsen i året som har gått.