Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 13 jan 2013

2013-01

1. Justering av felleskostnader i tråd med årlig prisvekst

Felleskostnadene (husleien) vil øke med 1,1 % (en komma en) med virkning fra 1. mars 2013. For en 3-roms leilighet utgjør dette typisk ca. kr 35,-/mnd. Endringen i kronebeløp blir noe mindre for 2-roms leiligheter og noe større for 4-roms leiligheter.

2. Medlemsfordeler / tilbud via OBOS

Som medlem i OBOS har du tilgang til mange rabattavtaler og enkelttilbud som OBOS forhandler fram. Du finner informasjon om dette i OBOS-bladet eller via www.obos.no under Medlemsfordeler/tilbud.

3. Styremøter vinter/vår 2013

Datoer for resterende styremøter vinter/vår 2013 er nå fastsatt;

  • 5. februar

  • 5. mars

  • 9. april

Oversikt over planlagte styremøter finner du også på www.plogveien.no under Kontaktinfo/Møtedatoer.

Alle møtene avholdes på tirsdager og begynner kl 1730. Henvendelser til styret kan rettes til plogv@online.no eller legges i styrets postkasse på forsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20.