Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 7 feb 2013

2013-02

1. Generalforsamling 2013 – frist for innsending av forslag

Årets generalforsamling avholdes torsdag 25. april kl 1900 i aulaen på Høyenhall skole. Formell innkalling med årsberetning vil sendes ut i tråd med vedtektene.

Dersom du har forslag som du ønsker at generalforsamlingen skal behandle, må disse være styret i hende innen fredag 1. mars.

Forslag kan leveres på følgende måter:

  • Styrets postkasse på framsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20

  • Pr post: Plogveien Borettslag v/styret, Johan Hirsch vei 22, 0678 Oslo

  • Pr e-post: plogv@online.no

Alle forslag må være skriftlige og signert med fullt navn og andelsnummer.

2. Vil du bistå med flagging i borettslaget?

Borettslaget trenger bistand til flagging på borettslagets flaggstenger på helligdager. Det er 4 flagg som skal heises og senkes. Er du interessert i å bistå – ta kontakt med driftspersonalet på fyrhuset@online.no eller telefon 22 26 42 29. Godtgjørelse etter avtale.

3. Båndtvang hunder

Styret minner om at det er båndtvang i borettslaget.

4. Bruk av garasjer og p-plasser

Nå på vinterstid er det ofte ekstra vanskelig med parkering i gatene i borettslaget. Styret vil derfor oppfordre alle som leier p-plasser og garasjer om å bruke disse, slik at gateparkering blir lettere tilgjengelig for andre.