Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 7 okt 2013

2013-04-25 Referat beboermøte

1. Parkering utenfor blokkene

Problem med parkering utenfor blokkene. En del beboere og besøkende tar seg til rette ved å parkere på fellesarealer foran blokkene.

Svar fra styret: Styret har vurdert å inngå avtale med et selskap om borttauing, men har så langt valgt ikke å gjøre dette. Først vil vi prøve andre tiltak – som bedre informasjon og oppfølging. Styret ber også beboerne om å si ifra til de som parkerer foran blokkene og varsle styret ved gjentatte overtredelser.

2. Skader på vegg i sportsrom

Deler av veggpuss har løsnet i et sportsrom og det er sprekkdannelser på veggen i et annet.

Svar fra styret: Driftspersonellet har undersøkt skadene og iverksatt reparasjon.

3. Bilde på forside av innkalling til generalforsamling

Det er bilde av et annet borettslag på forsiden til innkallingen. Ønske om at vi i stedet får bilde fra vårt borettslag.

Svar fra styret: Vi vil undersøke dette med OBOS til neste år.

4. Kaffeservering på generalforsamling

Ønske om servering av kaffe på generalforsamlingen.

Svar fra styret: Vi skal prøve å få dette på plass til neste år. En sak for bo- og miljøkomiteen.

5. Støy fra Ring 3

Ønske om at OBOS engasjerer seg politisk for å få satt opp støyskjerm.

Svar fra styret: Ønsket er formidlet til OBOS.

6. Fartsdumper i Plogveien

Ønske om at styret arbeider for etablering av fartsdumper i Plogveien.

Svar fra styret: Styret vil sende en henvendelse om saken til Østensjø bydel og Bymiljøetaten.

7. Flagging

Det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke lenger flagges på alle høytidsdager.

Svar fra styret: Vi har ikke lenger noen til å flagge utenfor driftspersonellets ordinære arbeidstid, og dette er ikke noe som kan pålegges driftspersonell. Det er tidligere blitt informert om situasjonen i beboerinfo og på websidene. Styret vil oppfordre bo- og miljøkomiteen om å prøve å finne personer som kan ta på seg dette ansvaret mot kompensasjon.

8. Innbrudd

Det var nylig innbrudd i kjellerboder i blokk 13. Problemer med lås som ikke virker og at beboere lar dører til fellesarealer stå åpne. Ønske om at låsene byttes og at det installeres dørpumper.

Svar fra styret: Innbrudd er ikke et stort problem i borettslaget. Det er mange år siden forrige gang. Den defekte låsen vil bli utbedret, men nye låser og dørpumper er det ikke behov for.

9. Parkering

Det er kommet campingvogner og bobiler på parkeringsplassene som tar mer enn én plass. Spørsmål om dette er tillatt.

Svar fra styret: Så lenge det er ledige plasser så tillater vi leie av 2 plasser. Tar man 2 plasser så betaler man også for to plasser. Hvis det senere skulle bli mangel på parkeringsplasser vil en av plassene bli sagt opp.

10. Kjølerom – hull i vegg

I flere kjølerom er det hull i vegg innenfor aggregat. Spørsmål om dette bør isoleres.

Svar fra styret: Noe gammel isolasjon er fjernet pga. fuktproblem. Det anses ikke nødvendig med etter ytterligere tiltak.

11. Radiatorer i oppgangene

Radiatorene står fortsatt på.

Svar fra styret: Radiatorene i oppgangene styres av termostat, men vi vil nå skru dem helt av for sommeren.