Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 7 okt 2013

2013-06

1. Oppdaterte vedtekter og husordensregler

I etterkant av generalforsamlingen er det sendt ut oppdaterte vedtekter og husordensregler. Merk at tillatt tid for støyende arbeider er endret. PÅ hverdager er slikt kun tillatt mellom kl. 0800-2100 og på lørdager mellom kl 1000-1700.

2. Bruk av balkonger sommerhalvåret

Om sommeren er det hyggelig å kunne bruke balkongen. Vis hensyn til dine naboer, husk at lyden bærer langt – særlig på kveldstid når det ellers er stille. Kanskje er det behov for å smøre betjeningsmekanismen? Husk at husordensreglene også gjelder på balkongen.

3. Vil du bistå med flagging i borettslaget?

Borettslaget trenger bistand til flagging på borettslagets flaggstenger på helligdager. Det er 4 flagg som skal heises og senkes. Er du interessert i å bistå – ta kontakt med driftspersonalet på fyrhuset@online.no eller telefon 22 26 42 29. Godtgjørelse etter avtale.

4. Bruk av garasjer og p-plasser

Det er tid tider vanskelig å finne parkering i vårt nærområde. Styret vil derfor oppfordre alle som leier p-plasser og garasjer om å bruke disse, slik at gateparkering blir lettere tilgjengelig for andre.

5. Parkering foran blokker og på fellesarealer

Styret påpeker nok en gang at parkering foran blokker og på fellesarealer ikke er tillatt. Gjentatte brudd på dette vil bli behandlet som brudd andelseiers plikter, og gi grunnlag for videre oppfølging fra styrets side.

6. Valgkomite

Er du interessert i å bli med i borettslagets valgkomite? Ta kontakt med styret via plogv@online.no eller kontakt et styremedlem. Ytterligere kontaktinformasjon finner du på www.plogveien.no

7. Oppfølging brannvernkontroll

Enkelte andeler har ikke fått besøk i forbindelse med kontroll av brannsikkerhet. Dette vil bli fulgt over sommeren.