Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 7 okt 2013

2013-09

1. Pågående vedlikeholdsarbeider

Det har vært gjennomført og planlagt en del vedlikeholdsarbeid etter sommeren.

  • Alle avfallsstasjoner har fått en oppgradering. Setningsskader har blitt utbedret og det har blitt lagt ny asfalt.

  • Det skal legges ny drenering bak fyrhuset i Johan Hirsch vei 22

  • Fryseaggregatet i fryserommet i blokk 16 har blitt skiftet, da det gamle var i ferd med å gå i stykket.

  • Årlig kontroll og ettersyn av borettslagets gassanlegg.

2. Beskjæring av beplantning rundt blokkene

Borettslaget har i en tid fått utført en årlig beskjæring av busker og planter rundt blokkene. Det har vist seg at dette ikke tar tilstrekkelig hensyn til variasjonen i beplantningen. Resultatet er at beplantningen ikke har fått optimalt stell i forhold til vekstsesong og blomstring.

Styret har derfor engasjert fagfolk til en omfattende gjennomgang av beplantningen. Det er åpenbart behov for å gjøre en mer omfattende beskjæring enn tidligere, for å legge til rette for riktige vekstforhold framover. Det kan også være behov for å få inn andre plantetyper, som kan gi enklere vedlikehold og lavere risiko for allergiplager mv.

Beskjæringen er i første omgang gjennomført ved blokk 10 og 11, og vil pågå utover høsten.

3. Planlagt oppgradering av lekeplasser 2014

I sommer måtte det ene lekeapparatet ved den store lekeplassen fjernes på grunn av slitasjeskader og mangler. Etter å ha vurdert tilstanden på lekeplassene har styret besluttet at begge lekeplassene i borettslaget skal totalrenoveres i 2014.

4. Bruk av garasjer og p-plasser

Det er til tider vanskelig å finne parkering i vårt nærområde. Styret vil derfor oppfordre alle som leier p-plasser og garasjer om å bruke disse, slik at gateparkering blir lettere tilgjengelig for andre.

5. Parkering foran blokker og på fellesarealer

Styret påpeker nok en gang at parkering foran blokker og på fellesarealer ikke er tillatt. Gjentatte brudd på dette vil bli behandlet som brudd andelseiers plikter, og gi grunnlag for videre oppfølging fra styrets side.