Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 jan 2014

2013-12

1. Innbrudd i garasjeanlegget øverst i Emil Korsmos vei

For litt siden var det innbrudd i garasjeanlegget øverst i Emil Korsmos vei, og et sett med komplette sommerhjul ble stjålet. Innbruddet skjedde på ettermiddag / tidlig kveld. Styret ber alle brukere sjekke sine garasjer samt vurdere å montere hengelås i tillegg til den vanlige låsen. Det er fester på portene hvor hengelås kan benyttes.

2. Bruk av radiatorer i vinterhalvåret

Dersom du opplever redusert effekt fra en radiator – kontroller da om radiatoren trenger lufting. Dette gjøres med lufteventilen øverst på den enkelte radiator. Er du i tvil om hvordan dette gjøres – kontakt driftspersonalet.

Ikke gå fra åpne vinduer uten tilsyn over lengre tid. I kalde perioder kan da vannet i radiatoren under vinduet fryse – og radiatoren sprekker. Dette er årsak til flere vannlekkasjer hvert år. I slike tilfeller vil andelseier kunne bli belastet for egenandel ved bruk av borettslagets forsikring.

3. Ledige parkeringsplasser på p-plassen ved blokk 13

Ved behov for parkeringsplass – ta kontakt med borettslagets kontormedarbeider – se www.plogveien.no.

4. Bruk av garasjer og p-plasser

Det er til tider vanskelig å finne parkering i vårt nærområde. Styret vil derfor oppfordre alle som leier p-plasser og garasjer om å bruke disse, slik at gateparkering blir lettere tilgjengelig for andre.

5. Ryddighet i oppganger og fellesarealer

Styret minner om at det ikke er tillatt å lagre gjenstander i trappeoppganger eller fellesarealer. Dette kan medføre brannfare og skal ikke forekomme.

6. Bruk av avfallsbrønnene

Ikke kast store gjenstander i avfallsbrønnene, slik at nedløpet tettes. Del gjenstandene i mindre biter. Det du setter fra deg ved siden av brønnen hopper ikke oppi av seg selv. Ta ansvar for et godt bomiljø, og rydd opp etter deg.