Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 jan 2014

2014-01

1. Regulering av felleskostnader fra 1. mars 2014

Styret har besluttet at felleskostnadene økes med 1,0 % ( en komma null) med virkning fra 1. mars 2014. For en 3-roms andel betyr det en økning på ca. kr 30,- (tretti) / måned.

2. Regulering av leiepriser garasjer og p-plasser fra 1. mars 2014

Styret har besluttet at leiepriser for alle garasjer og p-plasser økes med kr 20,- (tjue) / måned fra 1. mars 2014.

3. Nye e-postadresser til borettslaget

Borettslaget har fått nye e-postadresser. De nye adressene er:

post@plogveien.no

drift@plogveien.no

Henvendelser til styret og borettslagets kontor rettes til post@plogveien.no.

Alle henvendelser til borettslagets driftspersonale rettes til drift@plogveien.no.

4. Salg av boligalarm fra Sector Alarm

Styret er gjort oppmerksom på at selgere fra Sector Alarm har vært i borettslaget for å selge boligalarmer. Eventuelle påstander fra selgere om at dette gjøres etter avtale med styret er ikke riktig. Kjøp av boligalarm er et privat anliggende, og det foreligger ingen avtale med styret om dette.

5. Parkering foran blokkene

Styret minner igjen om at parkering foran blokkene ikke er tillatt for annet en av- og påstigning og evt lasting/lossing av kjøretøy. Langvarig parkering er et brudd på borettslagets bestemmelser.

6. Bruk av garasjer og p-plasser

Det er til tider vanskelig å finne parkering i vårt nærområde – særlig nå på vinterstid. Styret vil derfor oppfordre alle som leier p-plasser og garasjer om å bruke disse, slik at gateparkering blir lettere tilgjengelig for andre.