Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 21 mai 2014

2014-05

1. Vårrengjøring i boder osv – avfallscontainere - 2.- 6. juni

I perioden mandag 2. til fredag 6. juni vil det settes ut avfallscontainere i borettslaget, slik at alle som trenger kan få rensket i leilighet og boder det de måtte ønske. Det vil settes ut egne beholdere til spesialavfall og elektrisk avfall ved fotballplassen midt i borettslaget.

OBS! Borettslaget vil kontrollere sportsrom og fellesrom. Gjenstander som ikke hører hjemme der, eller ikke er tydelig merket med navn og andelsnummer, vil kunne bli kastet uten ytterligere varsel.

2. Tilbud om utskifting av original entrédør til boligen

Alle andelseiere med original entrédør har nå mottatt skjema for mulig bestilling av ny dør. Styret oppfordrer så mange som mulig til å benytte seg av tilbudet. Påmeldingsfrist er 1. juni.

3. P-plasser med ladestasjon til EL-biler

Det er fremdeles 1 stk. p-plass med ladestasjon tilgjengelig for utleie. Er du interessert, ta kontakt med borettslagets kontor på post@plogveien.no , eller på tlf. 22 27 79 34 tirsdager fra kl. 1000 – 1500.

4. Sprøyting mot ugress – oppfølging av beplantning rundt blokker

Med oppstart i uke 21 vil beplantningen rundt blokkene bli sprøytet mot ugress. Sprøytingen utføres av faglærte, og er ikke helseskadelig. Når vekstsesongen nå er i gang, vil beplantningen rundt blokkene bli fulgt opp. Planter som ikke viser tilstrekkelig eller riktig vekst vil bli vurdert skiftet ut med annen beplantning som er mer velegnet.

5. Gassbeholdere til gassgriller

Gassbeholdere til gassgrill må oppbevares ute på balkongen, og ikke inne i leiligheten. Det er ikke tillatt å oppbevare gassbeholdere i kjellerbod eller andre type boder. Dette på grunn av brann- og eksplosjonsfare.

6. Kasting av søppel fra balkonger

Det skjer altfor ofte at beboere kaster søppel fra balkonger ned på plenen foran blokken. Dette er selvsagt ikke tillatt. Kasting av søppel tiltrekker skadedyr og åtselfugler, og det er ser jo ikke særlig pent ut. Vis omtanke for våre felles omgivelser.