Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 24 okt 2014

2014-10

1. Bruk av radiatorer i vinterhalvåret

Dersom du opplever redusert effekt fra en radiator – kontroller da om radiatoren trenger lufting. Dette gjøres med lufteventilen øverst på den enkelte radiator. Er du i tvil om hvordan dette gjøres – kontakt driftspersonalet.

Ikke gå fra åpne vinduer uten tilsyn over lengre tid. I kalde perioder kan da vannet i radiatoren under vinduet fryse – og radiatoren sprekker. Dette er årsak til flere vannlekkasjer hvert år. I slike tilfeller vil andelseier kunne bli belastet for egenandel ved bruk av borettslagets forsikring.

2. Mating av fugler mv

Det minnes om at mating av fugler mv på uteområdene våre ikke er tillatt, da det trekker skadedyr til boligområdet.

3. Bruk av nett over sandkassene

Begge sandkassene som er satt opp på de nye lekeplassene har montert et nett. Nettet brukes for å hindre at hunder og katter ikke urinerer i sandkassene. Vær vennlig og sett nettet på plass etter at dine barn er ferdige med å leke.

4. Parkering foran blokkene

Styret minner igjen om at parkering foran blokkene ikke er tillatt for annet enn av- og påstigning og eventuell lasting/lossing av kjøretøy. Langvarig parkering er et brudd på borettslagets bestemmelser.

5. Parkering foran garasjer

Det er heller ikke tillatt å parkere foran garasjer, enten ved garasjeanleggene eller foran blokkgarasjene.