Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 3 jan 2015

2014-12

1. Bruk av radiatorer i vinterhalvåret

Dersom du opplever redusert effekt fra en radiator – kontroller da om radiatoren trenger lufting. Dette gjøres med lufteventilen øverst på den enkelte radiator. Er du i tvil om hvordan dette gjøres – kontakt driftspersonalet.

Ikke gå fra åpne vinduer uten tilsyn over lengre tid. I kalde perioder kan da vannet i radiatoren under vinduet fryse – og radiatoren sprekker. Dette er årsak til flere vannlekkasjer hvert år. I slike tilfeller vil andelseier kunne bli belastet for egenandel ved bruk av borettslagets forsikring.

2. Lukking av inngangsdører til oppgangene

Styret har fått varsel om tilfeller av uvedkommende i oppgangene våre. Pass på at inngangsdøren går i lås etter deg, og ikke åpne for ukjente om du er i tvil.

3. Flaggheising ved begravelser

Det er tradisjon for at borettslaget flagger på halv stang ved beboeres bortgang – dersom de pårørende ønsker det. Ta i tilfelle kontakt med borettslagets driftspersonale som ordner det praktiske.

4. Kasting av juletrær

Vi går mot juletider, og om en stund skal juletrærne kastes ut. Vær da snill å legge treet fram på plenen mot gaten – eller ved endevegg mot gaten – slik at det blir enklere for driftspersonalet å fjerne dem.

5. Bruk av fyrverkeri

Det er kun tillatt å sende opp fyrverkeri fra åpne plasser. Oppskyting av fyrverkeri fra balkong er forbudt i hele Oslo. Håndholdt fyrverkeri er heller ikke tillatt. Vær varsom, og sørg for å rydde opp etter bruk.