Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 25 feb 2015

2015-01

1. Avtale med Get om leveranse av TV og Internett

Avtalen med Canal Digital om leveranse av TV og Internett har vært oppe til fornyelse. I den forbindelse har styret på vegne av borettslaget avholdt en bred åpen konkurranse om denne leveransen. Totalt 5 tilbydere har presentert seg og levert tilbud. Etter en grundig evaluering av tilbudene har borettslaget inngått ny avtale med Get om leveranse av TV og Internett. Dette betyr at vi bytter leverandør fra Canal Digital til Get innen 1. juni i år.

Avtalen innebærer en vesentlig besparelse for borettslagets fellesøkonomi, men også for alle som har oppgraderte Internetthastigheter. Som eksempel vil de som har hastighet 50 Mbps få en besparelse på kr 140 per måned. Laveste hastighet er som i dag inkludert for alle.

TV-tilbudet vil være på nivå med det vi har i dag. Avtalen inkluderer toppmodellen Get Box II som gir mulighet for over 140 timer opptak. Grunnpakken består av 40 kanaler hvorav 20 er valgfrie. Bytte av kanaler blir nå gebyrfritt.

2. Utbygging av fibernett

I forbindelse med den nye avtalen med Get vil det bygges et helt nytt nett helt inn i hver bolig basert på nyere teknologi (fiber). Fordelene med dette er blant annet:

  • Mer stabil drift med nedgravde kabler

  • Garantert hastighet til sluttkunde

  • Samme hastighet opp og ned

  • Mulighet for høyere hastigheter i nettet

  • Flere alternative tilbydere av tjenester som gir lavere priser

  • Andelene får velge plassering av uttak i stue

Nettpartner vil stå for utbyggingen og oppstart av arbeid vil være uke 6.

I første omgang vil det være montører som legger kabler og kanaler utvendig på fasade. Dette vil foregå med lift/stige og de trenger ikke tilgang til boenhetene. Graveentreprenør vil parallelt starte med å grave rør for fiberkabler frem til hver blokk.

Vi gjør oppmerksom på at arbeid med kanaler vil gå fra lift/stige og inn på hver enkelt balkong hvor det blir lagt av en kveil med kabel som senere skal inn i boenheten.

Arbeidstid for kanal/lift-arbeider vil være mandag - fredag 0800-1600

Arbeidstid for gravearbeider er 0700-1600

Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre for den enkelte beboer.

Informasjon om når Nettpartner trenger tilgang til hver enkelt leilighet vil komme senere.

Hvis noen har spørsmål knyttet til det praktiske rundt utbyggingen ber vi om at dere kontakter Nettpartner direkte:

Telefon: 400 04 800

E-post: post@nettpartner.no

Kontaktperson: Einar Singdahlsen

Tidsplanen er at alle andeler skal være tilkoblet det nye nettet innen 1. juni i år, og at vi da kan skru av signalene fra Canal Digital. Oppkobling i hver bolig til det nye nettet vil skje etappevis i tiden før denne datoen.

Get vil stille med nødvendige ressurser for å sørge for at overgangen til ny leverandør går mest mulig knirkefritt for hver enkelt beboer. Vi vil sende ut mer informasjon om hvordan dette vil skje når det nærmer seg.