Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 25 feb 2015

2015-02

1. Generalforsamling 2015 – frist for innsending av forslag

Årets generalforsamling avholdes torsdag 23. april kl. 1900 i aulaen på Høyenhall skole. Formell innkalling med årsberetning vil sendes ut i tråd med vedtektene.

Dersom du har forslag som du ønsker at generalforsamlingen skal behandle, må disse være styret i hende innen fredag 6. mars.

Forslag kan leveres på følgende måter:

  • Styrets postkasse på framsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20

  • Pr post: Plogveien Borettslag v/styret, Johan Hirsch vei 22, 0678 Oslo

  • Pr e-post: post@plogveien.no

Alle forslag må være skriftlige og signert med fullt navn og andelsnummer.

2. Arbeider i forbindelse med nytt fiberkabelnett

Det vises til oppslag i oppganger og egen beboerinfo. Arbeidene med etablering av nytt fiberkabelnett er nå i full gang. Etter at hovedtraséer er lagt vil arbeidet fortsette med å strekke kabelkanaler og kabler på fasadene opp til de enkelte leiligheter. Disse arbeidene vil foregå fra lift eller stige, og vil ikke kreve adgang til hver enkelt bolig.

3. Kontroll av parkering i borettslaget – avtale med p-selskap

Borettslaget har i de senere år hatt et økende problem med ulovlig parkering på gangveier og fellesarealer. Til tross for gjentatte påpekninger har problemet ikke blitt mindre – heller tvert imot. Styret har derfor besluttet å gjennomføre et prøveprosjekt hvor det engasjeres et parkeringsselskap til å håndheve borettslagets parkeringsregler. Det vil bety at de som feilparkerer vil risikere bot og borttauing. Ordningen vil etableres i løpet av våren 2015. Det vil komme særskilt informasjon om dette, samt at kontrollområdene vil bli skiltet.