Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 21 jul 2015

2015-04

1. Arbeider med nytt fiberkabelnett og installasjon fra GET

Gravearbeidene for installering av nytt fiberkabelnett er nå så godt som ferdige. I løpet av april/mai vil gravetraséer bli pyntet opp, og skader/slitasje på gress og planter vil bli utbedret. For tiden pågår montasje av kabelkanaler og kabler på fasader i form av hvite kabelkanaler.

Straks over påske starter leveranse og montasje av utstyr til hver enkelt andel. Hver andel vil få eget informasjonsskriv fra GET i rimelig tid før montasjedag. Det vil være egen oppfølging for å sikre komplett leveranse og enhetlig innføring i bruk av utstyret. Levering og montering av utstyr vil pågå i hele april og mai.

2. Kontroll av parkering i borettslaget – avtale med p-selskap

Det vises til tidligere beboerinformasjon, hvor det ble varslet om at borettslaget vil inngå en avtale med et parkeringsselskap om håndheving av våre parkeringsregler. Avtalen er nå inngått, og over påske vil det bli skiltet på våre arealer. Det betyr at feilparkering på fellesarealer, gangveier og foran garasjeanlegg vil kunne medføre gebyr og borttauing – her er det kun tillatt med kortvarig av- og pålessing. Det vises til husordensreglene punkt 2.1-3 som sier:

(3) Parkering av motorkjøretøyer og lignende er ikke tillatt på boligveiene og må på borettslagets område bare skje på utleide plasser eller i garasjer

3. Årets generalforsamling – torsdag 23. april - årsberetning

Årsberetningen vil sendes ut til hver enkelt andel uken etter påske. Vel møtt til generalforsamling i aulaen på Høyenhall skole torsdag 23. april klokken 1900.

Etter at generalforsamlingen er avsluttet blir det avholdt et beboermøte, hvor den enkelte kan ta opp andre saker og eventuelle spørsmål.