Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 21 jul 2015

2015-06

1. Informasjon fra Bo- & Miljøkomiteen

Etter valget på årets generalforsamling er Bo- & Miljøkomiteen konstituert med følgende sammensetning:

  • Lillian Eivik Håøy, leder

  • Egil Loddengaard, nestleder

  • Solveig Loddengaard, kasserer

  • Nina Christoffersen, medlem

  • Gørli Evensen, styrets representant

Komiteen kan nås via postkassa merket Bo- og miljø ved styrerommet, på framsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20.

Det meldes fra komiteen at den årlige grillfesten i borettslaget i år arrangeres onsdag 19. august. Alle er hjertelig velkommen. Mer informasjon kommer.

2. Kontroll med inngangsdører, kjellerdører, garasjeporter mv

Styret minner om at inngangsdører, kjellerdører, garasjeporter og annet må holdes lukket og låst. Det er meldt fra om forsøk på innbrudd i borettslaget, og sommeren er dessverre høysesong for slikt. Pass på egne og andres verdier, og hold dører og porter stengt.

3. Leveranse av TV og bredbånd fra GET

Styret arbeider kontinuerlig med oppfølging av leveransen fra GET. Det vil komme en egen beboerinformasjon om dette med det første.