Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 6 jan 2016

2015-09

1. Kommende vedlikeholdsarbeider

I løpet av høsten vil det gjennomføres en del vedlikeholdsarbeider i borettslaget. Dette omfatter blant annet:

  • Utbedring av garasjeanlegget øverst i Emil Korsmos vei . Deler av paneler vil bli skiftet som følge av fukt- og råteskader. Arbeidene vil gjennomføres uten at man trenger tilgang til garasjene.

  • Høytrykksspyling av avløpsrør. Borettslaget har inngått avtale med Gravco AS om spyling og rengjøring av alle avløpsrør i borettslaget. Dette arbeidet vil starte nå i høst, og gjøres i 4 omganger i løpet av 2015 og 2016. De første boligene har allerede fått info-skriv om dette. Hensikten med arbeidene er å sikre fortsatt god funksjon og forlenget levetid for avløpsrørene. Det er viktig at alle andelseiere sørger for nødvendig tilkomst for arbeidene. Dette er en vedtektsfestet plikt. Se eget informasjonsskriv når du mottar dette.

  • Fjerning av TV-kabler mellom blokkene . De gamle TV-kablene som ligger på takene og henger mellom blokkene har nå ingen funksjon lenger, og vil bli fjernet i løpet av oktober. Arbeidet utføres av Nettpartner.

  • Beskjæring av beplantning . I løpet av høsten vil det bli gjort en beskjæring av beplantningen rundt blokkene, samt at enkelte trekroner vil bli trimmet. Arbeidet vil bli utført av fagkyndig firma, og beskjæringen tilpasses i forhold til hva som er riktig for den enkelte plantetype.

  • Tilbud om kjøp av ny entredør . Det vil i løpet av høsten komme nytt tilbud til andelseierne om kjøp av ny entredør som tilfredsstiller alle krav til brann-, lyd- og innbruddsikkerhet. Som sist vil borettslaget tilby en rentefri avbetaling over 6 måneder til dem som ønsker. Nærmere informasjon kommer i eget skriv.

2. Bruk av fellesvaskerier – nøkkeltavler

Hver andel har en nøkkellås som brukes til å reservere vasketid i fellesvaskeriene. Dersom du ikke vil reservere tid må din nøkkellås «parkeres» på nøkkeltavlen slik at vasketider ikke blokkeres. Om du ikke er bruker av vaskeriet – sjekk at din lås ikke blokkerer vasketider for de andre brukerne.