8 nov 2016

2016-02

Beboerinformasjon februar 2016

1.     Generalforsamling 2016 — frist for innsending av forslag

Årets generalforsamling anholdes torsdag 21. april kl. 1900 i aulaen på Høyenhall skole. Innkalling med årsberetning vil sendes ut i tråd med vedtektene. Dersom du ha r forslag som d u ønsker at generalforsamlingen skal behandle, må det være levert styret innen fredag 11. mars via:

 

•      Styrets postkasse på framsiden av Emil Korsmos vei 16— 18—20

•      Pr post: Plogveien BRL v/styret, Johan Hirsch vei 22, 0678 Oslo

•      Pr e-post: post@plogveien. no

Alle forslag må være skriftlige og signert med fullt navn og andels- nummer. Husk å formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til.

 

2.     Felleskostnader - ingen økning planlagt i 2016

Foreløpige regnskapstall viser at borettslaget også i 2015 har hatt en god økonomisk utvikling. Basert på dette har styret lagt til grunn for årets budsjett at felleskostnadene ikke skal økes i 2016.

 

3.      Parkeringsdispensasjon for kjøretøy fra hjemmetjenesten

Østensjø bydel har søkt dispensasjon fra vårt parkeringsregelverk, slik at kjøretøy fra hjemmetjenesten kan stå parkert på våre internveier i inntil 1 time. Kjøretøyene skal være klart merket med «Hjemmetjeneste». Styret fra r god kjent denne søknaden.

 

4.     GET - leveranse av bredbånd og TV

Styret er i Iøpende dialog med GET om kvalitet og omfang av deres leveranse. GET vil snart introdusere en stor oppgradering av TV- plattform, og Plogveien BRL er blant de første som vil få tilbud om denne oppgraderingen. Mer informasjon om dette vil komme fra GET i Iøpet av mars/april.

 

5.     Brannsikkerhet - bruk av åpen ild

Nylig ble styret informert om et tilfelle hvor en brennende sigarett eller liknende hadde blitt kastet fra en balkong og havnet inne på balkongen under. Teppet på balkongen hadde blitt brent hull i. Det er Iett å tenke seg at dette kunne utviklet seg til noe langt verre.

VÆR VARSOM MED BRUK AV ÅPEN ILD. IKKE KAST BRENNENDE SIGARETTER ELLER ANNET UT FRA BALKONGEN. DET GJELDER DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET.