Endret: 2 nov 2016     Opprettet: 20 okt 2016

2016-04 (1)

Generalforsamling 2015 torsdag 21. april kl. 1900

Årets generalforsamling avholdes torsdag 21. april kl. 1900 i aulaen på Høyenhall skole. Etter generalforsamlingen vil det avholdes et beboermøte, hvor de frammøtte kan ta opp andre spørsmål og saker med styret. Beboermøtet starter ca. 15 min etter at generalforsamlingen er avsluttet.

 

Containerrydding 2016

I perioden fredag 22. til fredag 29. april vil det settes ut avfallscontainere i borettslaget, slik at alle som trenger kan få rensket i leilighet og boder det de måtte ønske.Det vil settes ut egne beholdere til spesialavfall og elektrisk avfall ved fotballplassen midt i borettslaget.

OBS! Borettslaget vil samtidig kontrollere sportsrom og fellesrom. Gjenstander som ikke hører hjemme der, eller ikke er tydelig merket med navn og andelsnummer, vil bli kastet uten ytterligere varsel.

 

Mating av fugler

Styret minner om at det ikke er tillatt å mate fugler i borettslaget. Dette er med på å tiltrekke skadedyr.

 

GET – leveranse av bredbånd og TV

GET gir i disse dager alle mulighet til å oppgradere til ny TV-plattform med blant annet ukesarkiv og nye funksjoner. Tilbudet sendes ut til alle med registrert e-postadresse. Har du ikke registrert din e-postadresse – ta kontakt med GET kundeservice.