20 okt 2016

2016-04 (2)

Vår kontormedarbeider Karin Jacobsen takker av

Det er med vemod og beklagelse at styret må opplyse at vår kjære kontormedarbeider gjennom mange år, Karin Jacobsen, ønsker å takke av. Karin startet som kontormedarbeider i borettslaget tilbake i 1999, og har gjennom årene utmerket seg som særlig tillitsfull og pliktoppfyllende i sitt arbeid. Med sitt vinnende og imøtekommende vesen har hun geleidet, veiledet og løst mange små og store oppgaver for beboere, styret og mange eksterne kontakter.

Når hun nå takker av etter å ha bidratt langt utover den tid vi har kunnet forvente, ønsker styret på vegne av hele borettslaget å uttrykke vår store takknemlighet og respekt for alt Karin har bidratt med opp igjennom årene. Tusen takk, Karin.

 

Ny kontormedarbeider – Siri Trøan Rensmoen

Styret har etter en prosess inngått avtale med Bjørg Fjell Bemanning, og i disse dager vil Siri Trøan Rensmoen være på vei inn for å ta over som ny kontormedarbeider. Hun vil betjene kontoret på tirsdager og onsdager som tidligere, og kontoret vil som før være åpent for henvendelser på tirsdager. Siri er fra Kløfta og har erfaring fra både regnskap og kundebehandling. Hun gleder seg til å begynne hos oss, og vi ønsker henne hjertelig velkommen. 

Karin og Siri vil i en tid framover arbeide sammen for å sikre nødvendig opplæring og erfaringsoverføring. Vi er alle enige om å bygge videre på den gode kontorfunksjonen Karin har bygget opp. Samtidig får vi også gi rom at det vil ta litt tid for Siri å få full oversikt.

Nok en gang – tusen takk til Karin for fantastisk innsats i alle år – og hjertelig velkommen til Siri.