Endret: 16 mai 2017     Opprettet: 25 feb 2017

2016-12

Beboerinformasjon desember 2016

1.    Bruk av radiatorer i vinterhalvåret
Dersom du opplever redusert effekt fra en radiator – kontroller da om radiatoren trenger lufting. Dette gjøres med lufteventilen øverst på den enkelte radiator. Er du i tvil om hvordan dette gjøres – kontakt driftspersonalet.
Ikke gå fra åpne vinduer uten tilsyn over lengre tid. I kalde perioder kan da vannet i radiatoren under vinduet fryse – og radiatoren sprekker. Dette er årsak til flere vannlekkasjer hvert år. I slike tilfeller vil andelseier kunne bli belastet for egenandel ved bruk av borettslagets forsikring.  

2.    Lukking av vinduer i oppgangene
Av og til kan det være behov for å lufte i oppgangene. Pass da på at vinduet (-ene) blir lukket etterpå, og ikke blir stående åpne. Det blir kaldt i oppgangen, og vi kaster bort penger på økt fyring. 

3.    Oppbevaring av sko og annet i oppgangene
Vær oppmerksom på at det er ikke tillatt å oppbevare sko eller annet utenfor inngangsdør eller i oppgangen for øvrig. Dette for å ivareta et ryddig bomiljø, og å tilrettelegge for godt renhold.  

4.    Bruk av p-plasser og garasjer
Styret oppfordrer nok en gang de som leier p-plass eller garasje om å bruke disse og ikke gateparkering. Det er vanskelig nok å finne p-plass i gatene som det er. Det oppleves da ekstra frustrerende at folk med garasje eller p-plass velger å parkere i gaten for det kanskje er noen meter nærmere inngangsdøren. 

5.    Kasting av juletrær
Vi går mot juletider, og om en stund skal juletrærne kastes ut. Vær da snill å legge treet fram på plenen mot gaten – eller ved endevegg mot gaten – slik at det blir enklere for driftspersonalet å fjerne dem. 

6.    Bruk av fyrverkeri
Det er kun tillatt å sende opp fyrverkeri fra åpne plasser. Oppskyting av fyrverkeri fra balkong er forbudt i hele Oslo. Håndholdt fyrverkeri er heller ikke tillatt. Vær varsom, bruk beskyttelsesbriller og sørg for å rydde opp etter bruk. 

Styret vil for øvrig benytte anledningen til å ønske alle beboere en riktig God Jul og et Godt Nytt År!  En ekstra takk til våre medarbeidere Siri, Jørn og Petter for innsatsen i året som snart er over. 

Med vennlig hilsen
for Styret

Thomas Hammer Tveit (sign.)
Styreleder