Endret: 19 sep 2017     Opprettet: 1 mar 2017

2017-04 Generalforsamling

Onsdag 19. april kl 19.00 i aulaen på Høyenhall skole Forslag som du ønsker at generalforsamlingen skal behandle, må være styret i hende innen fredag 3. mars

PLOGVEIEN BORETTSLAG

www.plogveien.no

 

Generalforsamling 2017 – frist for innsending av forslag

 

Årets generalforsamling avholdes onsdag 19. april kl. 1900 i aulaen på Høyenhall skole. Innkalling med årsberetning vil sendes ut i tråd med vedtektene.  Dersom du har forslag som du ønsker at generalforsamlingen skal behandle, må disse være styret i hende innen fredag 3. mars.

 

Forslag kan leveres på følgende måter:

·         Styrets postkasse på framsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20

·         Pr post: Plogveien Borettslag v/styret, Johan Hirsch vei 22, 0678 Oslo

·         Pr e-post: post@plogveien.no  

 

Alle forslag må være skriftlige og signert med fullt navn og andels-nummer. Husk å formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til.

 

 

 

Med vennlig hilsen

for Styret

 

Thomas Hammer Tveit (sign.)

Styreleder