Endret: 19 sep 2017     Opprettet: 16 mai 2017

2017-04 Møtereferat beboermøte

MØTEREFERAT

Beboermøte

19. april 2017

Sak

BESKRIVELSE

01.17.

Ladestasjoner for EL- og Hybridbiler

Spørsmål om etablering av lademuligheter for El- og hybridbiler evt. felles ladestasjoner

Svar fra styret

Styret har besluttet at det etableres 6 nye ladestasjoner på p-plassen bak bommen i Emil Korsmosvei der det allerede er 4 ladestasjoner. Styret vurderer også om å etablere ladestasjoner andre steder i borettslaget. Samtidig ble andelseiere som ønsker å leie p-plasser for El-biler om å kontakte kontoret for å sette seg opp på liste for leie av El-plass.

 

02.17.

Bytte til «smartmålere» i alle sikringsskap

Det ble fremmet bekymring fra en beboer i forbindelse med bytte til smartmålere med påstand om at det kan gi mulighet for at vi kan bli overvåket. Spørsmål om hvordan vi kan unngå dette.

Svar fra styret

Hafslund har meldt at målere i alle sikringsskap vil bli byttet til smartmålere høsten 2017.

Dette gjør at det blir automatisk avlesing av målerne. Dette er et landsdekkende tiltak for å gi forenkle avlesning og riktig fakturering av den enkeltes strømforbruk. Etter det styret erfarer vil det kreves medisinsk dokumentasjon for å motsette seg installasjon av ny type måler. Styret har ikke til hensikt å motsette seg installasjon av smartmålere i borettslaget på generelt grunnlag.

 

03.17.

Restart av Get-boks

Det ble stilt spørsmål fra en beboer om hvorfor Get-boksen stadig må restartes.

Svar fra styret

Styret kan ikke gi noe svar på hvorfor dette skjer, eller hvor stort omfang dette har. Ved slike problemer bør andelseier ringe Get kundeservice og be om å få byttet boks.

04.17.

Containere for søppelinnsamling

Det ble stilt spørsmål om hvor ofte det blir satt ut containere for kasting av avfall, kjellerrydding og rydding i sportsboder.

Svar fra styret

Containere for kjellerrydding settes ut annen hvert år og neste gang blir våren 2018. Ved overfylte sportsboder kontaktes driftspersonalet.

 

05.17.

Blokktillitsvalgt bør endres til Kontaktperson

Det ble stilt spørsmål om muligheten for å endre rollen blokktillitsvalgt til kontaktperson. Kanskje det vil føre til at det vil bli enklere å få en kontaktperson da det ikke høres så alvorlig ut som en blokktillitsvalgt.

Svar fra styret

Styret sender dette forslaget videre til Bo & Miljøkomiteen, som får vurdere om endring av begrepet «blokktillitsvalgt» til «kontaktperson» vil gjøre rekruttering enklere.

 

 

Oslo, 14.mai 2017.

Helga Dalsrud

Styremedlem/referent