10 apr 2020

Beboerinformasjon april 2020

Generalforsamling 29. april 2020 Ny traktor God påske

Plogveien Borettslag

www.plogveien.no

 

Beboerinformasjon april 2020

Generalforsamling 29. april 2020

Som tidligere varslet er det innkalt til årets generalforsamling den 29. april i Ryenstubben 2. Basert på råd fra myndighetene, FHI og OBOS er det besluttet at årets generalforsamling vil avholdes digitalt/skriftlig istedenfor gjennom fysisk oppmøte.

 

Det vil sendes ut mer informasjon om den praktiske gjennomføringen av det digitale møtet. Det er slik at møtet vil være «åpent» for innlogging/deltakelse i 8 (åtte) dager. Den digitale generalforsamlingen vil starte 29. april som planlagt.

 

Møtet vil følge en vanlig agenda, med behandling av alle vanlige saker samt innkomne forslag. Fullstendig innkalling (et trykket hefte) med årsberetning, regnskap, innkomne forslag etc. vil deles ut/sendes ut som vanlig i forkant av generalforsamlingen.

 

Ny traktor

Etter 11 års trofast tjeneste var tiden inne for å bytte ut den gule traktoren vår. Ny traktor har ankommet og er allerede i tjeneste.

 

 

Styret ønsker også å benytte anledningen til å ønske alle

Riktig god påske!

 

For mange blir denne påsken annerledes enn hva man har sett for seg, men sammen kommer vi oss gjennom krisen vi nå står ovenfor. Vis hensyn til hverandre, vask hendende ofte og hold anbefalt avstand.

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Plogveien Borettslag