Endret: 14 mai 2019     Opprettet: 1 mar 2019

Beboerinformasjon februar

1. Informasjonsmøte angående rehabilitering 2. Forslag til generalforsamling 25 april 2019 3. Valgkomiteen 4. Anvend tildelte parkeringsplasser/garasjer 5. Ikke la gangvinduer stå åpne over lengre tid 6. Ikke la vinduene i leiligheten stå oppe hele dagen 7. Informasjon fra Get

PLOGVEIEN BORETTSLAG

www.plogveien.no

Beboerinformasjon februar 2019

 

1. Informasjonsmøte angående rehabilitering

 

19 mars 2019 blir det et nytt informasjonsmøte angående rehabilitering. Dette holdes i Ryenstubben 2 og starter kl 18.00. Mer informasjon kommer senere.

 

 

2. Forslag til generalforsamling 25 april 2019

 

Minner om at forslag til saker som skal behandles på generalforsamling må inneholde navn, adresse og andelsnummer på avsender av forslaget. Forslag som ikke inneholder dette kan ikke bli behandlet. Fristen for å sende inn forslag er 1 mars 2019.

 

 

3. Valgkomiteen

 

Valgkomiteen er i gang med arbeidet for å rekruttere medlemmer til styrearbeid, bo- og miljøkomiteen og valgkomitee for 2020 som foreslåes på generalforsamlingen. Det kommer snart et eget skriv angående dette.

 

 

4. Anvend tildelte parkeringsplasser/garasjer

 

Vi oppfordrer alle som har fått tildelt plasser om å bruke disse. De som ikke har plass er avhengige av å få parkert i gata og om alle anvender tildelte plasser vil problemet reduseres.

 

 

5. Ikke la gangvinduer stå åpne over lengre tid

 

 Dette fører til økte fyringsutgifterog er unødvendig. Om det må luftes så må man huske å lukke vinduet etter kort tid.

 

 

6. Ikke la vinduene i leiligheten stå oppe hele dagen

 

Det skal luftes i korte perioder, men husk å skru på radiatorene ved lufting slik at de ikke fryser og forårsaker vannlekkasje.

 

 

7. Informasjon fra Get

 

Ny kollektiv prismatrise etter endringen fra 1. mars blir som følger:

Endringen som skjer fra 1. mars inkluderer alle våre kunder.

  • Kollektive grunnhastigheter og rabatter endres ikke. Hos oss er denne hastigheten 50/50 Mbps.
  • Hastighet 120 Mbps økes til 150 Mbps og pris økes med kr. 40,- pr måned.
  • Hastighet 260 Mbps økes til 300 Mbps og pris økes med kr. 30,- pr måned.
  • Hastighet 350 Mbps økes til 500 Mbps og pris økes med kr. 30,- pr måned.
  • Hastighet 500 Mbps forblir der den er og pris senkes med kr. 30,- pr måned
  • Hastighet 1000 Mbps forblir der den er.

 

Alle kunder som får en prisøkning er varslet og kan endre sitt produkt helt ned til kollektiv hastighet via www.get.no.

 

 

Med vennlig hilsen

for Styret

0171


Siri Trøan Rensmoen 
Kontormedarbeider


Styrekontoret: tlf: 22 27 79 34
Driftspersonalet: tlf: 22 26 42 29

E-post: post@plogveien.no / drift@plogveien.no 

Nettsider: www.plogveien.no 
_________________________________________