Endret: 24 apr 2018     Opprettet: 20 mar 2018

Beboerinformasjon mars 2018

1. Oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer/væsker 2. Bilutleie 3. Påske

PLOGVEIEN BORETTSLAG

www.plogveien.no

Beboerinformasjon mars 2018

 

1.      Oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer/væsker

I vedtektene punkt (4) står det «Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.» For mer utfyllende informasjon henviser vi til gjeldende forskrift om brannfarlig vare: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602

 

 

2.      Bilutleie

Avis bilutleie vil i løpet av april kunne tilby leie av bil som står parkert i borettslaget, på parkeringsplassen innenfor bommen i Emil Korsmosvei. Andelseiere i borettslaget vil få en god pris på leie og det vil komme en egen brosjyre om ikke så lenge med mer utfyllende informasjon. For å få tilgang til bilene må du registrere deg på Avis.no/selvbetjent

 

3.      Påske

I forbindelse med påsken vil vi legge ut påskeegg. Følg oss på Facebook: Plogveien borettslag, for mer informasjon om når påskeharen nærmer seg.

 

 

 

Med vennlig hilsen

for Styret

0171 Plogveien Borettslag
_________________________________________
Siri Trøan Rensmoen 
Kontormedarbeider


Styrekontoret: tlf: 22 27 79 34
Driftspersonalet: tlf: 22 26 42 29

E-post: post@plogveien.no / drift@plogveien.no 

Nettsider: www.plogveien.no 

Facebook: Plogveien borettslag
_________________________________________