Endret: 10 apr 2020     Opprettet: 24 mar 2020

Beboerinformasjon mars 2020

1. Tiltak i forbindelse med coronavirus 2. Generalforsamling 29 april 3. Ladestasjoner til El-bil 4. Rehabilitering av borettslaget

Plogveien Borettslag

www.plogveien.no

 

Beboerinformasjon mars 2020

1. Tiltak i forbindelse med coronavirus

Basert på råd fra myndigheter og Folkehelseinstituttet er følgende tiltak pr. i dag iverksatt i Borettslaget: - Kontoret er stengt for besøk inntil videre. All kontakt med kontoret må dermed gjennomføres via epost (post@plogveien.no) eller telefon (22 27 79 34). - Driftskontoret i Johan Hirsch vei 22 er stengt for besøk inntil videre. Beboere må derfor kontakte driftspersonalet via epost (drift@plogveien.no) eller telefon (22 26 42 29 / 90 92 98 74). - I forbindelse med trappevask vaskes gelender og dørhåndtak på inngangsdør og kjellerdører I tillegg oppfordrer styret beboere til å ta hensyn til hverandre, ha en god håndhygiene og følge råd fra myndighetene og Folkehelseinstituttet.

2. Generalforsamling 29. april

Det er planlagt å avholde årets generalforsamling den 29. april i Ryenstubben 2. Basert på råd fra myndighetene og FHI vurderer styret hvorvidt det vil være forsvarlig å samle beboere til generalforsamling den 29. april. Samtidig er styret i dialog med OBOS for å kartlegge alternative løsninger. Det vil gis nærmere beskjed om generalforsamlingen når beslutning er fattet.

3. Ladestasjoner til EL-bil

Arbeidet med å etablere 15 nye ladestasjoner til EL-bil på parkeringsplassen mellom Emil Korsmos vei 6 og 10 er godt i gang. Arbeidene forventes ferdigstilt før påske. De som står på venteliste for ladeplass vil bli kontaktet straks ladeplassene er klare til bruk.

4. Rehabilitering av borettslaget

Det pågår nå avklaringer og forhandlinger med entreprenører, og det ventes at vi vil kunne signere nødvendige kontrakter rundt påsketider. Forberedende arbeider slik som byggesaksbehandling, prosjektering og etablering av rigg mv forventes å komme i gang før sommeren som tidligere varslet. Fysiske arbeider på blokkene vil kunne starte over sommeren. Det er på det rene at det som skjer rundt Corona også kan påvirke byggeprosjektet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette hvis slike konsekvenser oppstår. Det vil uansett blir egne informasjonsmøter i forkant av oppstart av fysiske arbeider, slik at den enkelte andelseier får vite mer om hva som vil skje i og rundt egen bolig.

Med vennlig hilsen,

Styret i Plogveien Borettslag