Endret: 20 nov 2018     Opprettet: 5 sep 2018

Beboerinformasjon september 2018

Beboermøte 25 oktober Årets brannvernkontroll Informasjon og demonstrasjon vedrørende brannvern El-bil ladestasjoner 60 års jubileum Bruk av vaskeri

PLOGVEIEN BORETTSLAG

www.plogveien.no

Beboerinformasjon september 2018

 

Beboermøte 25 oktober

25 oktober vil det holdes et informasjonsmøte om rehabilitering av borettslaget. Det vil holdes i Ryenstubben 2, 0679 Oslo. Fra kl. 18.00 til ca. 21.00. Mer informasjon kommer.

 

Årets brannvernkontroll

Årets brannvernkontroll utføres av Aktiv brannvern AS og det pågår over 4 dager. De sjekker leilighetens bannnutstyr, bytter batteri på røykvarslerne og sjekker leilighetens brannsikring.

 

Informasjon og demonstrasjon vedrørende brannvern

4. september hadde vi besøk av brannmann og instruktør, Rolf. S. Nordberg fra Nordvern. Han delte av sin kunnskap og erfaring, og lærte beboerne om grunnleggende brannvern, varslingsrutiner, slokkemidler og evakueringsprinsipper. Dette var et meget vellykket arrangement som vi tror mange hadde nytte av.

 

El-bil ladestasjoner

Det er besluttet at borettslaget skal sette opp 10 nye ladestasjoner for ladbar motorvogn i Johan Hirsch vei (2-4-6). Arbeid vedrørende dette er i gang og vil være ferdigstilt i løpet av september.

 

60 års jubileum

Litt sent, men vi vil takke alle som kom på 60-års jubileet til borettslaget 13. juni. Det ble et veldig hyggelig og vellykket arrengement. Tusen takk også til alle som hjalp til før, under og etter arrangementet, uten dere ville vi ikke fått det til.

 

Bruk av vaskeri

Styret har den siste tiden fått inn flere henvendelser som gjelder feilaktig bruk av vaskeriene. Legger derfor med reglementet hentet fra husordensreglene:

«2-5 Vaskeri og tørkeplass

(1) Vasketider reserveres på tavle i vaskeri. Reservert tid gjelder også utendørs tørkeplass.

(2) Maskinene kan benyttes:

a. Hverdag 08:00-20:00 (tørkerom til 22:00).

b. Lørdag 09:00-17:00 (tørkerom til 18:00).

(3) Det er ikke tillatt å bruke vaskeri eller utendørs tørkeplass på søndager eller offentlige høytidsdager.

(4) Alle maskiner, vaskerom, ruller og tørkerom gjøres rent etter bruk. Vaskeriet skal ryddes og rengjøres etter bruk.

(5) Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn borettslagets beboere.»

 

Hver andel har en nøkkellås som brukes til å reservere vasketid i fellesvaskeriene. Dersom du ikke vil reservere tid må din nøkkellås «parkeres» på nøkkeltavlen slik at vasketider ikke blokkeres. Om du ikke er bruker av vaskeriet – sjekk at din lås ikke blokkerer vasketider for de andre brukerne.

 

Med vennlig hilsen

for Styret

0171 Plogveien Borettslag

__________________________________________________
Siri Trøan Rensmoen 
Kontormedarbeider

 

.
Styrekontoret: tlf: 22 27 79 34
Driftspersonalet: tlf: 22 26 42 29

E-post: post@plogveien.no / drift@plogveien.no 

Nettsider: www.plogveien.no 

Facebook: Plogveien borettslag
_________________________________________