Endret: 20 nov 2018     Opprettet: 30 sep 2018

Beboerinformasjon september 2018

Varsel om økning av felleskostnader fra 1. november 2018

PLOGVEIEN BORETTSLAG

www.plogveien.no

 

Beboerinformasjon september 2018

– varsel om økning av felleskostnader fra 1. november 2018

 

Borettslagets felleskostnader har nå vært uendret i mer enn 4 år, og er veldig gunstige sammenliknet med andre borettslag. I år har energiprisene vært særlig høye gjennom hele året, og energikostnadene for borettslaget vil bli høyere enn det som er avsatt i årets budsjett. I tillegg har øvrige kostnader også hatt en prisvekst.

For å sikre en riktig balanse mellom inntekter og utgifter har styret derfor sett det nødvendig å vedta en økning av felleskostnadene med 5% med virkning fra 1. november 2018.

 

 

 

Med vennlig hilsen

for Styret

0171 Plogveien Borettslag
_________________________________________
Siri Trøan Rensmoen 
Kontormedarbeider


Styrekontoret: tlf: 22 27 79 34
Driftspersonalet: tlf: 22 26 42 29

E-post: post@plogveien.no / drift@plogveien.no 

Nettsider: www.plogveien.no 

Facebook: Plogveien borettslag
_________________________________________