Endret: 26 nov 2019     Opprettet: 24 sep 2019

Beboerinformasjon september 2019

1. Informasjonsmøte angående rehabilitering 2. Bruk av vaskeri

Beboerinformasjon september 2019

 

1. Informasjonsmøte angående rehabilitering

23 oktober 2019 blir det et nytt informasjonsmøte angående rehabilitering. Dette holdes i Ryenstubben 2 og starter kl 18.00. Dette blir siste informasjonsmøte før beslutning skal tas på ekstraordinær generalforsamling.

 

2. Bruk av vaskeri

Styret har den siste tiden fått inn flere henvendelser som gjelder feilaktig bruk av vaskeriene. Legger derfor med reglementet hentet fra husordensreglene:

«2-5 Vaskeri og tørkeplass

(1) Vasketider reserveres på tavle i vaskeri. Reservert tid gjelder også utendørs tørkeplass.

(2) Maskinene kan benyttes:

a. Hverdag 08:00-20:00 (tørkerom til 22:00).

b. Lørdag 09:00-17:00 (tørkerom til 18:00).

(3) Det er ikke tillatt å bruke vaskeri eller utendørs tørkeplass på søndager eller offentlige høytidsdager.

(4) Alle maskiner, vaskerom, ruller og tørkerom gjøres rent etter bruk. Vaskeriet skal ryddes og rengjøres etter bruk.

(5) Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn borettslagets beboere.»

Hver andel har en nøkkellås som brukes til å reservere vasketid i fellesvaskeriene. Dersom du ikke vil reservere tid må din nøkkellås «parkeres» på nøkkeltavlen slik at vasketider ikke blokkeres. Om du ikke er bruker av vaskeriet – sjekk at din lås ikke blokkerer vasketider for de andre brukerne.

 

Med vennlig hilsen

for Styret, 0171
Siri Trøan Rensmoen 
Kontormedarbeider


Styrekontoret: tlf: 22 27 79 34
Driftspersonalet: tlf: 22 26 42 29

E-post: post@plogveien.no / drift@plogveien.no 

Nettsider: www.plogveien.no 
_________________________________________