Endret: 26 jun 2018     Opprettet: 10 mai 2018

Dugnad

Informasjon om gjennomføring av dugnad

Dugnad i Plogveien Borettslag

Kontaktpersonen for blokken/eller en eller flere av beboerne går sammen om å kalle inn til dugnad.

-Henge opp oppslag i oppgangene og gi beskjed til driftspersonalet (egen postkasse ved Johan Hirsch vei 22)

Utstyr som kan lånes til dugnaden:
-raker
-kost
-spade
-trillebår
-vannslange
-skrape

Oppgaver som utføres:
-rake plen
-koste ved inngangspartiene
-feie/spyle inngangspartiene
-plante i krukker

Hver blokk har mulighet til å kjøpe sommer-/vinterplanter for kr 300,- pr år til inngangspartiet (refunderes etter originalkvittering til Bo- og miljø sin postkasse på balkongsiden av Emil Korsmos vei 16-18-20)

Dugnad er en aktivitet som utføres i regi av borettslaget. Det er på dugnaden ikke tillatt å bruke utstyr eller utføre oppgaver som utsetter beboerne for vesentlig risiko. Dette gjelder selv om beboere tar med eget utstyr som de bare bruker selv.

Hvis det i det hele tatt er usikkerhet knyttet til om en oppgave vil utsette beboere for vesentlig risiko så skal HMS-ansvarlig i Styret, Arthur Sund, konsulteres før gjennomføring av dugnadene.

Anses det nødvendig å utføre oppgaver for å vedlikeholde og utbedre uteområdene som innebærer vesentlig risiko, så vil Styret vurdere om dette er et tiltak hvor det skal hentes inn profesjonelle. 

Styret kan kontaktes via epost: post@plogveien.no