Endret: 8 okt 2019     Opprettet: 24 mai 2011

Møtedatoer

Hvis du ønsker en sak behandlet av styret bør denne sendes til oss innen en uke før styremøte, eventuelt ta kontakt med styremedlem.

Styret har planlagt følgende møtedatoer for 4 kvartal 2019:

 

  • 22 oktober
  • 19 november
  • 17 desember