Endret: 25 feb 2017     Opprettet: 8 nov 2016

2016-11 Beboerinformasjon

Bruk av radiatorer i vinterhalvåret. Lukking av vinduer i oppgangene. Oppbevaring av sko og annet i oppgangene. Bruk av garasjer og parkeringsplasser. Nye hentetider for avfall. Kontormedarbeider - fødselspermisjon

Beboerinformasjon november 2016

 

1.   Bruk av radiatorer i vinterhalvåret

Dersom du opplever redusert effekt fra en radiator – kontroller da om radiatoren trenger lufting. Dette gjøres med lufteventilen øverst på den enkelte radiator. Er du i tvil om hvordan dette gjøres – kontakt driftspersonalet.

Ikke gå fra åpne vinduer uten tilsyn over lengre tid. I kalde perioder kan da vannet i radiatoren under vinduet fryse – og radiatoren sprekker. Dette er årsak til flere vannlekkasjer hvert år. I slike tilfeller vil andelseier bli belastet for egenandel ved bruk av borettslagets forsikring.  

 

2.   Lukking av vinduer i oppgangene

Av og til kan det være behov for å lufte i oppgangene. Pass da på at vinduet (-ene) blir lukket etterpå, og ikke blir stående åpne. Det blir kaldt i oppgangen, og vi kaster bort penger på økt fyring.

 

3.   Oppbevaring av sko og annet i oppgangene

Vær oppmerksom på at det er ikke tillatt å oppbevare sko eller annet utenfor inngangsdør eller i oppgangen for øvrig. Dette for å ivareta et ryddig bomiljø, og å tilrettelegge for godt renhold. 

 

4.   Bruk av garasjer og p-plasser

Det er til tider vanskelig å finne parkering i vårt nærområde. Styret vil derfor oppfordre alle som leier p-plasser og garasjer om å bruke disse, slik at gateparkering blir lettere tilgjengelig for andre.

 

5.   Nye hentetider for avfall

Oslo kommune har inngått avtale om innhenting av husholdningsavfall med ny leverandør – noe som mange sikkert har fått med seg via media. Dermed hentes avfall på andre dager enn tidligere.

 

6.   Kontormedarbeider - fødselspermisjon

Vår kontormedarbeider Siri T. Rensmoen går ut i fødselspermisjon midt i november. Kontoret vil i permisjonstiden fra og med 15. november være betjent tirsdager mellom 10:00 – 14:00. Vi henstiller til at henvendelser fortrinnsvis gjøres via e-post post@plogveien.no.