Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 6 okt 2011

Avfallsanlegg

I 2009/2010 ble det installert et nytt avfallsanlegg i borettslaget. Tidligere hadde hver blokk en innhegning med plastcontainere for deponering av avfall. Kapasiteten på anlegget var ikke god nok, i tillegg til problemer med lukt og skadedyr. Rent visuelt var anlegget heller ikke godt.

Etter undersøkelser om mulige alternativer ble det avholdt en anbudskonkurranse om levering av delvis eller helt nedgravde avfallsbeholdere. Ringside Graveservice og Namdal Ressurs leverte det mest gunstige anbudet, og det ble valgt en løsning med helt nedgravde beholdere. Dette bl.a. for å redusere vedlikeholdskostnader og gi et best mulig visuelt inntrykk.

Det er nå etablert 7 avfallsstasjoner i borettslaget, for levering av blandet avfall, papir og glass/metall. Anlegget tar høyde for kommende krav til kildesortering, og vil ha lang levetid. Anlegget vil evalueres jevnlig, og vil ved behov kunne bygges ut. Siden åpningen har anlegget blitt tilført 2 nye beholdere, hhv ved stasjon nr 1 og nr 6.