Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 25 jun 2012

Avfallshåndtering

Alle husstander i Oslo kommune kildesorterer matavfall og plastemballasje.

Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i samme beholder.

Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet og fraktes til et optisk sorteringsanlegg som sorterer posene fra hverandre etter farge.

Mer informasjon hos Renovasjonsetaten .