Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 9 jun 2013

Brannvern

Borettslaget har en løpende avtale med Norsk Brannvern om brannforebyggende tiltak i leiligheter og fellesarealer.

Avtalen innebærer årlig befaring hvor det foretas rens, kontroll og skifte av batteri i røykvarslere, samt kontroll av håndslukkere. Beboerne får også rådgivning i bruk av slukkeutstyr, rutiner ved rømning, brannalarm etc.

Etter vedtektene § 5-2 (4) plikter andelseierne å gi Norsk Brannvern adgang til boligen for å utføre kontroll.