Endret: 26 apr 2018     Opprettet: 22 mai 2011

Forsikringer

Borettslagets eiendommer er forsikret i Tryg Forsikring AS med polisenummer 6599562.

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier.

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i Tryg på telefon 02335, eller e-post forsikring@obos.no . Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Tryg Forsikring AS krever differensiert egenandel. Ved vannskader er egenandelen kr 10 000 og ved øvrige skader er egenandelen på kr 6 000 (OBS, ved defekte varmekabler forkommer det alderstillegg på varmekabler over 10 år). Når borettslagets forsikring brukes vil andelseier bli belastet egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.

For mer informasjon se prosess ved skader .

Innboforsikring

Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det kan være gunstig å kontakte Tryg Forsikring for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. Tryg Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for.