Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 6 okt 2011

Fyringsanlegg

Borettslaget har en sentralfyringsanlegg med vannbåren varme. Fyrhuset i Johan Hirsch vei 22 inneholder 3 fyringskjeler med hhv. elektro, gass og olje. Anlegget bytter fyringskjele avhengig av hvilken energibærer som til enhver tid er rimeligst. Ved behov brukes flere kjeler samtidig, dersom forbruket krever det. Hver andelseier styrer forbruket av varme ved å justere termostatene på radiatorene i sin leilighet. Fyringsanlegget har en generell termostatstyring, og startes opp automatisk dersom utetemperaturen synker under 12 plussgrader.

Energikostnadene er borettslagets største enkeltkostnad, og alle andelseiere bes fyre med omhu. Det er for eksempel bedre å lufte grundig og effektivt enn å la vinduer stå på gløtt vinterstid. Det øker fyringsbehovet, bidrar til trekk og dårligere inneklima. Pass på at det ikke luftes vinterstid uten at radiatoren under vinduet er på. Dersom radiatoren er helt avstengt kan vannet i rørene fryse og sprekke. Dersom slike skader oppstår, og kan føres tilbake til manglende aktsomhet fra beboer vil borettslaget kunne kreve dekning av egenandel ved bruk av borettslagets forsikring.

Dersom du avdekker feil og mangler ved fyringsanlegget kontakt driftspersonalet. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor arbeidstid kontakt rørlegger.