Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

Kjøle- og fryserom

Det er kjølerom i hver blokk med avsatt plass til hver andel.

Det er også ett fryserom i borettslaget. Dette er plassert i blokk nr 16, Plogveien 17-19-21. For leie av plass i fryserom kontakt kontormedarbeider .