Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 24 mai 2011

Orden i oppgangen

For å ivareta et trivelig og ordentlig bomiljø er det vedtatt regler for hvordan det skal se ut i trappeoppgangene. Styret presiserer derfor at ingen gjenstander skal oppbevares i oppgangen eller på kjellerplatået.

Sykler, vogner mv skal settes utenfor oppgangen eller i sportsrommet i kjelleren.

Opptreden i strid med dette medfører brudd på husordensreglene. Gjenstander som hensettes i strid med dette vil kunne bli fjernet uten ytterligere varsel.