Endret: 11 des 2018     Opprettet: 15 mai 2011

Parkering

Borettslaget har 182 parkeringsplasser som leies ut etter ventelister, 20 av disse er med ladestasjoner for ladbar motorvogn. Ta kontakt med kontormedarbeider .

Parkeringsplasser følger ikke leiligheten ved salg, men går tilbake til borettslaget. Fremleie er ikke tillatt. Bilhold må dokumenteres ved inngåelse av leiekontrakt.

Borettslaget kan heve leiekontrakten ved brudd på kontraktens bestemmelser. Se leiekontrakt for utfyllende bestemmelser.

Parkering av motorkjøretøyer og lignende er ikke tillatt på boligveiene og må på borettslagets område bare skje på utleide plasser eller garasjer.

Skifte av hjul eller annet bilstell er ikke tillatt foran oppgangene.