Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

Renhold av fellesareal

Borettslaget har avtale med Oslo Renhold om ukentlig vask av trappeoppganger. Vinduer i oppganger og vaskeri, samt dører i oppganger vaskes 3 ganger i året. Det er satt opp renholdsplaner på oppslagstavlen i hver oppgang. Det er også inngått avtale om renhold av styrekontor og arbeidsplassene til driftspersonalet i fyrhuset.